KANIBALIZM OKA

2014, wideo 8’34”

Wideo stanowi fragment udokumentowanej ekshumacji rodzinnych szczątków. Zapis powstał wiosną 2013 roku w Toruniu. Narracja pracy zbudowana jest na zestawieniu ze sobą dominującego obrazu, ukazującego proces ekshumacji z zapisem rozmowy dotyczącej sportu. Tytuł filmu jest zaczerpnięty z książki Louisa Vincenta Thomas’a Trup. Od biologii do antropologii. Odnosząc się do „kanibalizmu oka” Natalia bada rejony fetyszyzacji pojęć i scen, które powołuje, a także granice dopuszczalności obrazu, za który odpowiada. Pojęcie to jest tutaj ściśle powiązane z procesem przetwarzania znaczeń i sankcjonowania ich w obszarze sztuki. Interesują ją zależności pomiędzy bezpośredniością a wojeryzmem w manipulacji obrazem i znaczeniem.

PRACA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA DZIĘKI STYPENDIUM MIASTA TORUNIA W DZIEDZINIE KULTURY.