OBRAZ / OBRAZA

2010, malarstwo/performance

Praca składała się z dwóch obiektów (dyptyk malarski), z których pierwszy – „Obraz” – to ciężkie przemalowane wieloma warstwami czerwonej farby płótno, z kolei drugi – „Obraza” – powstał z kilkudziesięciu nawarstwiających się kolejno po sobie płócien przełożonych klejem, gruntem i czerwoną, olejną farbą. Obiekty te ustawione były do siebie licami. „Obraz” pozostał jednorodny, gęsty, zamknięty, „Obraza” natomiast stanowiła wielopoziomową strukturą, ciężką i wielokrotnie złożoną.

W czasie performance, znajdująca się pomiędzy obiektami, artystka zrywała poszczególne warstwy „Obrazy”, stojąc tyłem do „Obrazu”, rozumianego jako ideał, którego dokładnym przeciwieństwem była „Obraza”. Działaniem tym artystka penetruje i oczyszcza pojęcie obrazu, jednocześnie obnażając spiętrzoną, zaskorupiałą strukturę nagromadzonych pojęć i teorii na jego temat.

PRACA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA DZIĘKI STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.

Dokumentacja: Tomasz Drewicz, Marek Glinkowski, Natalia Niedziela