WANT TO BE MORTAL

2013, instalacja/mural

Projekt Want To Be Mortal to rodzaj nietypowego muralu-napisu zrealizowanego przy wykorzystaniu sztucznej trawy. Praca po raz pierwszy zafunkcjonowała w przestrzeni miejskiej Poznania w czasie Festiwalu Murali Outer Space, odnosi się do zagadnienia przemijalności, efemeryczności. Wyraża pragnienie uczestnictwa w naturalnych procesach, które w dzisiejszym świecie nierzadko zostają opodatkowane mitem piękności, wiecznej młodości lub bycia nieśmiertelnym. Nawołuje do wzięcia udziału w świadomym, śmiertelnym, ale rzeczywistym życiu.

Dokumentacja: Jacek Chmielewski, Maciek Gorczakowski