ŚCIANA NOŚNA

2016, działanie site/time specific, dokumentacja wideo
Do pracy nad wystawą Ściana, zrealizowaną wspólnie z Elżbietą Jabłońską, w ramach projektu Młode, zaprosiła nas Dorota Chilińska. Prezentacja odbyła się w wydziałowej Galerii S, mieszczącej się w starym ułańskim kasynie przy ulicy Mickiewicza 121, w Toruniu. Ta bardzo charakterystyczna architektura powstała około 1910 roku. Do wybuchu II wojny światowej pełniła funkcję kasyna. Po 1939 roku korzystali z niej oficerowie niemieccy, następnie stacjonowała tam Armia Czerwona. W 1950 roku budy-nek przekazany został Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika jako siedziba Studium Wojskowego, w którym odbywało się obowiązkowe szkolenie wojskowe dla studentów. Do dziś zachowała się strzelnica oraz ślady po fundamentach magazynów sprzętu wojskowego i broni. Po likwidacji Studium w 1991 roku w budynku umieszczono Katedrę Socjologii, a później miały tu swoją siedzibę kolejno: Wydział Teologiczny, Katedra Stosunków Międzynarodowych oraz Katedra Historii Sztuki i Kultury.
Formalnie działanie polegało na zamurowaniu czwartego kwietnia 2017 roku, butelki spirytusu w jednej ze ścian Galerii S. Wybrana powierzchnia jest także nośną konstrukcją budynku. Ściana jako medium, gdzie jej nośność uwzględnia pamięć miejsca – stanowi kluczowy składnik wyciągu. Maceracja trwa przez czas nieokreślony.
Ściana nośna osadza się na pewnej praktyce szamańskiej polegającej na odczytywaniu ukrytych przekazów w butelce czystej wódki. Wiąże się ona z wierzeniem, które zakłada, że odstany w konkretnym miejscu i odpowiednio długo alkohol – nasiąka wiadomościami od duchów. W pracy, konsekwentnie dopełniam rytuału, lakując korek butelki pszczelim woskiem. Wosk podobnie jak miód, ze względu na swoje lecznicze i symboliczne właściwości był wykorzystywany w wielu obrzędach ludowych.