Tinder mandala

2018

Tinder mandala została zrealizowana w ramach festiwalu Transgresje: Spokój. Koncepcja zakładała wspólne/dialogiczne układanie mozaiki z odpadu ceramicznego (starych kafelków). Materiał ten częściowo pozyskany był z niedziałającego toruńskiego kina Grunwald, gdzie odbył się festiwal.

Transgresje rozpoczęły się 27.09.2018 roku. Data ta jest mi szczególnie bliska, bowiem cztery lata wcześniej miało miejsce otwarcie Galerii Miłość (www.galeriamilosc.pl) – inicjatywy, którą powołałam do życia wraz z Piotrem Lisowskim. Obecnie galeria zawiesiła swą działalność, a konstytuująca i napędzająca ją relacja – miłość – zmieniła swój wymiar. Rozstanie – akceptacja zmian i refleksje temu towarzyszące stanowią osobiste tło i powód inicjacji działania.

Uczestniczki i uczestnicy zaaranżowanej sytuacji dobierani byli głównie poprzez randkową aplikację Tinder. Portal ten nieoficjalnie figuruje jako szybkie narzędzie pozyskania seksualnych partnerek/-ów. Koncepcja zakładała umówienie specyficznej randki podczas, której z nowo zapoznaną osobą układałam mozaikę. Jednym z kryterium doboru partnerów i partnerek była zgoda na podjęcie szczerej rozmowy na temat relacji – doświadczonych i wymarzonych miłości, potrzeb, rozstań, itp. Głównym założeniem było stworzenie dla zaproszonych osób, przestrzeni komfortu i dyskrecji, w której będą mogły zaistnieć intymne rozmowy. Dla dobra projektu, a także zachowania swobody i anonimowości jej twórców i twórczyń zrezygnowałam z różnych form rekordingu. Uznałam także, że mandala będzie jedyną formalną reprezentacją tych spotkań.

Ostatecznie średnica mandali wynosi 90 cm, a w działaniu łącznie wzięło udział około 10 osób. Były to zarówno kobiety jak i mężczyźni, osoby z dziećmi, a także osoby z poza Polski. Jednorazowa sesja wspólnego układania średnio trwała około 3 godziny. Spotkania przebiegały bardzo różnie. Czasem rozmowy płynęły wartko i intensywnie, a czasem naturalnie milkły dając pełne skupienie na układaniu mozaiki. Nieraz było krępująco, a innym razem zaskakująco swobodnie.

zdjęcia: Transkrypcja Wizualna Rzępolińska